Ubysz, D., I. Fryzowska-Chrobot, i W. Giermaziak. „Baza Tez-MeSH Jako Efektywne narzędzie Do Opracowania Rzeczowego I Wyszukiwania Informacji Z Zakresu Medycyny I Nauk Pokrewnych”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(11), październik 2019, s. 59-73, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4690.