Celer, B. „Organizacja Bibliotecznych Izb Muzealnych Na Terenie Polski”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(11), październik 2019, s. 89-107, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4692.