Pędich, Marcin. „Wymiar «Unikanie niepewności» W Architekturze Bibliotek. Analiza Wybranych Nowych budynków Bibliotecznych W byłych Niemczech Wschodnich”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(11), październik 2019, s. 125-48, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4694.