Piotrowska, E. . „Biblioteki W Albanii I Kosowie”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(11), październik 2019, s. 149-5, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4695.