Wojciechowska, M. „Budowanie Wizerunku Biblioteki”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(11), październik 2019, s. 163-8, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4696.