Bogdańska, B. „Publikacje Zagraniczne”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(11), październik 2019, s. 180-1, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4699.