Bobrowska, A. „Metody Promocji książki”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(12), grudzień 2020, s. 109-23, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5959.