Kościewicz, D. „Polityka Gromadzenia zbiorów Elektronicznych – przegląd Procedur I możliwości Ich Modernizacji. Studium Przypadku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(13), grudzień 2021, s. 9-21, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6769.