Gwizdała, I. „Rola Teatru W świadczeniu usług Bibliotecznych Dla młodego Odbiorcy Na przykładzie Biblioteki Publicznej”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(13), marzec 2022, s. 47-63, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6772.