Gawryluk, A., R. . Lewińska, i J. Wojdyła. „Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego W Lublinie Biblioteką Otwartych Drzwi”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(13), marzec 2022, s. 65-74, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6773.