Szybowska, U., i M. Stankevič. „Managing Change through Team Building in the Context of Organizing Erasmus+ Mobility Projects at the Gdańsk Tech Library”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(13), grudzień 2021, s. 117-31, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6776.