Szewczenko, M. „Projekty Digitalizacji zbiorów Bibliotek Na Ukrainie”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(13), marzec 2022, s. 149-60, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6778.