Wojciechowska, M. „Fundraising Jako Metoda Zdobywania Funduszy Na działalność Biblioteczną”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(13), marzec 2022, s. 175-9, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6780.