Wojciechowska, Maja. „Publikacje Zagraniczne”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(13), grudzień 2021, s. 198-00, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6783.