Wojciechowska, M. „Konferencje I Seminaria Polskie”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(13), grudzień 2021, s. 203-6, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6784.