Morris, Alicia. „Partycypacja Biura Praw Autorskich W kształtowaniu Egzemplarza obowiązkowego I Zasobu Biblioteki Kongresu”. Zarządzanie Biblioteką, no. 1(10) (lipiec 16, 2018): 109–117. Udostępniono sierpień 14, 2022. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3551.