Szewczenko, Maryna. „Projekty Digitalizacji zbiorów Bibliotek Na Ukrainie”. Zarządzanie Biblioteką, no. 1(13) (marzec 15, 2022): 149–160. Udostępniono grudzień 5, 2022. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6778.