1.
Koziara A. Zarządzanie zasobami technicznymi Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. System RFID jako serce usług bibliotecznych. Rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz zasady bezpieczeństwa eksploatacji. ZB [Internet]. 19 lipiec 2016 [cytowane 15 sierpień 2022];(1(8):31-49. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1238