[1]
Borowka, D. 2018. Egipskie skarabeusze a formowanie pierwszych minojskich elit. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 5 (paź. 2018), 9–17.