[1]
Raczyńska-Kruk, M. 2018. Zderzenie dwóch narracji. O południowo-zachodnich wybrzeżach Bałtyku w I w. n.e. w świetle źródeł pisanych i archeologicznych. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 5 (paź. 2018), 34–46.