[1]
Wojcieszak, M. 2018. Kilka uwag o roli przedstawień Providentia i Quies w mennictwie Dioklecjana po abdykacji (lata 305–311). Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 5 (paź. 2018), 47–52.