[1]
Watkowski, A. 2018. Gereon Grzenia-Romanowski, kierownik Studium Wojskowego na Politechnice Gdańskiej w latach 1949–1956 (przyczynek do dziejów uczelni w okresie stalinowskim). Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 5 (paź. 2018), 88–96.