[1]
Krüger, A. 2018. Karnawał w Sopocie w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie „Zoppoter Zeitung”. Przyczynek do dziejów kultury nadbałtyckiego kurortu. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 5 (paź. 2018), 97–112.