[1]
Ozga, A. 2018. Kulturowe przemiany w podejściu do śmierci i obrzędów pogrzebowych w Japonii. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 5 (paź. 2018), 126–137.