[1]
Wrotkowski, K. 2018. Żarty z okazji prima aprilis jako źródło historyczne na przykładzie „Dziennika Bałtyckiego” 1947–1970. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 5 (paź. 2018), 138–157.