[1]
Kaczmarek, K. 2018. Lekcja historii w szkole podstawowej w oparciu o metodykę wychowania ZHP na przykładzie zbiórki zuchowej. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 5 (paź. 2018), 190–200.