[1]
Sienkiewicz-Syldatk, A. 2018. Aleksandria ośrodkiem nauki i kultury hellenistycznej. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 5 (paź. 2018), 240–252.