[1]
Szuba, M. 2018. Robert F. Barkowski, "Historia wojen gdańskich. Średniowiecze", Warszawa 2017. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 5 (paź. 2018), 269–272.