[1]
Nastrożny, P. 2018. Sprawozdanie z XV Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości (Białystok, 16–18 listopada 2017 r.). Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 5 (paź. 2018), 275–276.