[1]
Bielecki, T.E. 2018. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji „Polska gminna i powiatowa – regiony na przestrzeni dziejów”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 5 (paź. 2018), 277–278.