[1]
Bielecki, T.E. 2017. Służba Polaków – mieszkańców zachodnich województw II Rzeczypospolitej – w oddziałach wojskowych III Rzeszy w świetle dokumentów wytworzonych przez agendy emigracyjnych władz londyńskich. Przyczynek do badań. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 4 (paź. 2017), 7–27.