[1]
Fijałkowska, A.Z. 2017. Pochówki końskie w kulturze zachodnich Bałtów – próba wyjaśnienia genezy oraz związków z wierzeniami w okresie od II do XII w. n.e. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 4 (paź. 2017), 40–49.