[1]
Hlebowicz, J. 2017. Zniewoleni wolnomyśliciele? Stowarzyszenie Myśli Wolnej w Gdańsku i Gdyni (1947–1951). Przyczynek do polityki wyznaniowej Polski Ludowej w województwie gdańskim. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 4 (paź. 2017), 50–62.