[1]
Landowski, Z. 2017. Nowe tendencje w rozwoju szkolnictwa prywatnego w Egipcie. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 4 (paź. 2017), 85–101.