[1]
Lesner, H. 2017. Słowo w służbie władzy. Inspiracje antyczne w retoryce mów Bessariona wygłoszonych na konwencie w Norymberdze. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 4 (paź. 2017), 102–113.