[1]
Sienkiewicz-Syldatk, A. 2017. Aleksandryjska gmina żydowska w okresie ptolemejskim. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 4 (paź. 2017), 114–126.