[1]
Szuba, M. 2017. Możni z ziemi białogardzkiej i słupskiej w otoczeniu księcia gdańskiego Warcisława II. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 4 (paź. 2017), 127–142.