[1]
Hlebowicz, J. 2016. W służbie pokoju? Działalność „księży patriotów” w województwie gdańskim w latach 1950–1955. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 3 (lis. 2016), 20–33.