[1]
Watkowski, A. 2016. Wkład Morskiego Urzędu Rybackiego w rozwój polskiego osadnictwa na Wybrzeżu w latach międzywojennych. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 3 (lis. 2016), 110–123.