[1]
Wojcieszak, M. 2016. Lichwa i sprawy majątkowe chrześcijan w świetle postanowień zachodniorzymskich zgromadzeń biskupich IV i V w. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 3 (lis. 2016), 124–137.