[1]
Wrotkowski, K. 2016. Między Grabskim a Piłsudskim: rząd Aleksandra hr. Skrzyńskiego w Pamiętnikach Macieja Rataja. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 3 (lis. 2016), 138–147.