[1]
Nastrożny, P. 2016. Sprawozdanie z XIII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości (Kraków, 23–25 października 2015 r.). Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 3 (lis. 2016), 154–155.