[1]
Wojcieszak, M. 2017. Kościół późnoantyczny wobec problemu apostazji w świetle kanonów zachodniorzymskich zgromadzeń biskupich. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 4 (paź. 2017), 158–173.