[1]
Wrotkowski, K. 2017. Kamil Janicki, "Epoka hipokryzji. Seks i erotyka w przedwojennej Polsce", Kraków 2015. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 4 (paź. 2017), 174–176.