[1]
Nastrożny, P. 2017. Sprawozdanie z XIV Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości (Wrocław, 17–19 listopada 2016 r.). Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 4 (paź. 2017), 179–180.