[1]
Krüger, A. 2021. Wypadki komunikacyjne w Gdańsku w dwudziestoleciu międzywojennym. Przyczynek do życia codziennego w Wolnym Mieście Gdańsku. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne. 8 (grudz. 2021), 81–88.