(1)
Borowka, D. Egipskie Skarabeusze a Formowanie Pierwszych Minojskich Elit. argumentahistorica 2018, 9-17.