(1)
Raczyńska-Kruk, M. Zderzenie dwóch Narracji. O południowo-Zachodnich wybrzeżach Bałtyku W I W. n.e. W świetle źródeł Pisanych I Archeologicznych. argumentahistorica 2018, 34-46.