(1)
Wojcieszak, M. Kilka Uwag O Roli Przedstawień Providentia I Quies W Mennictwie Dioklecjana Po Abdykacji (lata 305–311). argumentahistorica 2018, 47-52.