(1)
Watkowski, A. Gereon Grzenia-Romanowski, Kierownik Studium Wojskowego Na Politechnice Gdańskiej W Latach 1949–1956 (przyczynek Do dziejów Uczelni W Okresie Stalinowskim). argumentahistorica 2018, 88-96.